In 1963 kwam de Amerikaanse huisvrouw Jean Nidetch met meerdere vriendinnen bij elkaar. In groepen bespraken ze manieren die werkten om af te vallen. Alle vriendinnen hadden al van alles geprobeerd, maar nog niemand had een manier gevonden om echt af te vallen.

Door samen ervaringen te delen, recepten te ontwikkelen en punten toe te kennen aan producten, ontstond het idee van Weight Watchers.

In 1974 kwam Weight Watchers naar Nederland.

Intussen is Weight Watchers een enorme organisatie geworden, die actief is in 30 landen. Wekelijks zijn er een miljoen mensen actief bezig met Weight Watchers, waarvan zeventienduizend in Nederland.